is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geworden dan vroeger, en godsdienstoorlogen schijnen voor altijd een onmogelijkheid te zullen zijn. Het christendom is in Europa versterkt, maar de menschen, die zich van het geloof afwenden, zijn talrijker geworden. De grenzen van geloof en ongeloof worden duidelijker zichtbaar en de slotsom zal waarschijnlijk toch de terugkeer tot het geloof zijn, want de men schelijke ziel, of liever gezegd, de ziel der volkeren schijnt niet buiten het geloof te kunnen.

Er zit in het ware socialisme geen antigodsdienstig principe. De vijandschap der socialisten tegen den godsdienst is slechts tijdelijk en zal alleen duren, zoolang de overwinning nog niet behaald is. Is deze er eenmaal, dan zullen ook de socialisten ieder naar zijne manier laten zalig worden, zooals de oude Fritz placht te zeggen.

* *

*

Om met deze opmerkingen over het boek van den heer Balzagette te besluiten, zal men niet anders kunnen, dan aannemen, dat het op grove onwaarheid berust, dat zijne historische betoogen zeer netjes en helder zijn uiteengezet, dat hij menig leerrijk woord over den geest en de gevolgen der hervorming van Luther en Calvijn heeft gezegd, maar dat zijn boek niet bewijst, wat de auteur heeft willen bewijzen; dat er weinig menschen zullen zijn, welke van de inferioriteit der Fransche natie zullen overtuigd zijn; dat die andere