is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

auteur, schrijvende over de superioriteit der Angelsaksers en veen gewag makende van den godsdienst, zeker dichter bij de ware methode was dan de heer Balzagette.

In de laatste jaren kan men het verschijnsel gadeslaan van den terugkeer tot het geloof en den godsdienst van vele eminente mannen. Zij zijn daarom niet minder cn-oot, maar ook niet meer voor het oordeel der wereld. Eene andere vraag zou zijn, ot hunne godsdienstige gevoelens en ideeën aan hunne geesteshoedanigheden schade doen en dan komen we tot de zeer moeielijke vraag: is het geloof bevorderlijk voor den eeest of niet? Doch het is hier de plaats met om over& deze quaestie uit te weiden. Ook de heer Balzagette, alhoewel een heldere en precies gedachte volzin0 hanteerende, lijkt me niet de man, die een psychologie van het geloof zou kunnen geven, en 00 niemand waarschijnlijk in Nederland, want onze ekende wijsgeeren hebben zich op deze hoogvlakte niet kunnen bewegen.