is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LUIS COLOMA.

e orde der Jesuïten is nog steeds een machtige factor in de tegenwoordige Enropeesche samenleving. Hun politieke invloed is veel minder dan in de vorige eeuw, toch zijn zij in eenige Europeesche staten de „béte noire" der staatslieden.

In elk geval vormen zij in de strijdende Kerk nog altijd de keurbende, vast aaneengesloten staande onder één enkel direct opperhoofd, hun generaal. Aan pastoors of bisschoppen behoeven zij zich niet te storen en de wenken van den paus gelden alleen in het laatste ressort. In hun geestelijk militarisme ligt hunne kracht. De concentratie van al hunne verstandelijke vermogens doet eene som van krachten ontstaan, waarmee de wetenschap op het oogenblik nog steeds rekening dient te houden. Zij gaan, waar het hun noodig schijnt, met den tijd mee. Zoo nemen ze de leer van Thomas niet meer in haar geheel over, maar waar zij met de moderne ontdekkingen der wetenschap in strijd schijnt, verwerpen zij die, in tegenstelling met de Dominicanen, die bijna zuivere thomisten zijn.