is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenige brieven, gesloten met het zegel der vrijmetselarij, en geeft zonder eenigen grond die zegels aan een karikatuur van een vent, een vieux beau, die overal bij is, wiens taak in dien kring schijnt te zijn nieuwtjes te vertellen en die voor liefhebberij eene kostbare verzameling van zegels er op nahoudt. Waarom is hij een verrader? De auteur geeft er geen antwoord op. Hij is een geheimzinnige figuur. Zijne naam isjacobo Tellez Ponce Melgarejo Markies van Sabadell. Het karakter van Currita, de heldin van den roman, is overigens scherp geteekend. Coloma heeft over dit hoofd zijne violente hand gelegd en er uitgehaald wat zijn instinct van boetprediker hem ingaf.

Zij beleeft een tijdperk van glorie. Zij intrigeert overal en is eene zeer geslepen leugenaarster. Haar salon is het rendez-vous van de Madrileensche wereld. De gezanten der vreemde mogendheden dineeren daar naast ministers en generaals. Overal mengt zij zich in, con spireert ook tegen de regeering van Amadeus; haar huis wordt door een troep politie-agenten doorzocht, waarbij (zeer Spaansch) eene van hare vriendinnen uit woede tegen de politie-agenten de tong uitsteekt.

Onder Alfonsus XII gaat het haar in het begin nog goed en staat zij nog aan het hoofd van het bataillon dergroote dames. Maar langzamerhand rijst er eene mededingster voor haar op, de deugdzame, schatrijke en zeer nobele markiezin Maria de Villasis, eene reeds bejaarde, vrome, strenge en buitengewoon intelligente vrouw. Op hare invitatiesvoegt zij de mededeeling erbij,dat er alleen deugd-