is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omtrekken in nevel en duisternis, ja, lossen zich vaak zoozeer op dat gij ze niet meer kunt betasten of waarnemen. Met moeite moet gij ze te voorschijn halen als visschen uit troebel water.

Zijn eerste bundel heette, naar ik meen, „Uit den Dood" en nu zijn laatsten belieft het hem „Uit 't Leven" te noemen. I och gelijken deze verhalen veel op elkander en zouden ze beide evengoed „Uit den Dood" kunnen heeten.

De bladzijden ook van dezen bundel laten een weeïgen nasmaak achter. Zeker, de auteur is niet de eerste de beste. De gang zijner volzinnen vliet heen in zuivere cadans en soms stijgen er melodieën op in het eentonig gesoem zijner glibberige woorden.

Overigens is de heer Aletrino iemand welke in onze litteratuur eene zeer eervolle plaats inneemt. Hij heeft eene eigen visie, eene eigen manier de wereld te zien. Maar zijn blik is niet diep en vooral hierin ligt zijne fout dat zijne verhalen weinig indruk nalaten. Vergelijk ze b.v.bij René of Werther en ge zult onmiddellijk een groot verschil waarnemen. Nog lang voelt ge de snit die deze boeken u hebben toegebracht, terwijl de indruk van „Zuster Bertha" onder het rooken uwer sigaar met den rook vervluchtigt. Na de lectuur is men geneigd uit te roepen: „Heel mooi." „Voortreffelijke kerel, die Aletrino", maar ge zult onmiddellijk lust voelen een deuntje te neuriën uit de „belle Hélène" of uit den „Barbier . Hij heeft geen leven gezet naast het uwe en waarin ge hebt kunnen kijken als door