is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stem tot valsche tonen is overgeslagen. En hiervan beschuldig ik voornamelijk den dichter Gorter. Evenmin als het in een gezelschap of op een concert geoorloofd is uit den toon te vallen evenmin is dat in de litteratuur geoorloofd. Terwijl Franschen, Russen, Zweden enz. hunne kracht vinden in het lumineuse sentiment, bescheiden maar toch zoo diepzinnig uitgedrukt, zijn wij Nederlanders, alsof wij bang waren in het Europeesch concert niet gehoord te worden, gaan schreeuwen en bulderen als dronkemannen en spijtig over de geringe consideratie die ons van andere volkeren ten deel is gevallen zijn wij onze stemmen gaan forceeren.

En hier is een van de zwakke punten waar de naderende jongere generatie op aan zal vallen, want men zou totaal verblind moeten wezen, indien wij geloofden niet gewond te kunnen worden. En een der eersten die zal getroffen worden zal de dichter Gorter wezen, als zijnde het verst afgeweken van de innerlijke schoonheid. Want zijn woorden zijne te zwaar voor de zwakheid zijner sentimenten, terwijl dit b.v. bij Kloos omgekeerd het geval is. En dit omgekeerde is het goede: namelijk zware sentimenten dragend de lichte scheepjes der woorden.

III.

En die voortdurende blijheid van dezen dichter, zij is wel greene essentieele fout in eene dichterziel, maar

o