is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROFETIEËN EN VISIOENEN.

I

PROFETIE VAN DEN BEDELAAR JANNES PITTER UIT LINZ. ')

Et tandem ille regnat qui stemmatis ultimus erit. Frater v. Lehnin.

an den Rijn zullen de Pruisen komen, zij zullen daar lang blijven en lang regeeren, doch niet voor altoos. Dan zal een lange vrede volgen, de ploegen zullen weer door de aarde gaan. Ongestoord zal de jonkman tot het meisie

gaan en zullen veel kinderen voortbrengen, die zich zullen verzamelen tot steden hier en daar, want zij zullen hunne dorpen verlaten en hunne wieg zullen zij reeds vroeg niet meer zien. Men zal gerust zijn en

*) Jannes Fitter Knopp woonde te Ohlenberg bij Linz aan den Rijn. Ziin gave van ziener ivas in die streek zeer bekend en zijne bekendheid was zelfs doorgedrongen tot het Oostenrijksche hof waarvan een der dignitarissen hem kwam raadplegen. Hij stierf in 1794 in een stal. Hij leefde altijd in de grootste armoede. Dat hij een ziener was, is buiten twijfel. Of hij er niet bij fantaseerde is niet uittemaken. Ook is niet te beslissen of de dingen die hij voorzei reeds gebeurd zijn of nog moeten gebeuren. Ik geef ze alléén als merkwaardigheid van psychische uitingen en om hun beeldenkracht.