is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor den moedwillig kwade die den gedweeën goede veracht, — ik schrijf dit ook voor u, den ernstig goede, die zijn vijand wil liefhebben, maar 'tniet kan.

De gedweeën en tevredenen, de vereffenaars en gladstrijkers, de vóórsprekers en vleiers van God, die de onrust ontloopen en de ooren toestoppen voor te luide waarheid — die moeten liever iets anders lezen, er zijn genoeg aardige en vermakelijke boeken tot tijdverdrijf.

Ook de slaven der rede, die in een kring om hün paaltje loopen, zoover het touwtje hunner logica reikt, die kunnen mijn lezers niet zijn.

Hij alleen die het woord verwonnen heeft, die de afgoderij van het ware woord heeft verzaakt — die kan mij met voordeel lezen en verstaan.

Luister dan, ik ben een oud man die den roem van jonge tijden verkondig. Ik ben een eenzame en verlatene, maar ik leef niettemin in gemeenschap met de groote wereld der menschen en het leven der Goden.

Rustig zit ik hier in mijn oud, somber, koel huis, met zijn duffe geur van oud hout en herinnering van doode geslachten. Ik zie uit op de haven en hoor hier het gestadige ruischen van den zeewind in de