is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ophielden en mijn moeder dagen lang niet te voorschijn kwam, en mij alleen enkele oogenblikken bij zich liet komen en dan hartstochtelijk uitschreide en mij te samen met haar bidden liet. Er kwamen onbekende heeren tot lange geheimzinnige conferenties, — en op een guren winter-morgen verscheen, zeer vroeg, ccn groote reiswagen waarin mijn vader met mij vertrok.

Toen begon voor ons beiden een rusteloos zwerversleven dat jaren duurde. Wij trokken door NoordAfrika, Klein-Azië, door gansch Europa, door Amerika, en nooit bleven wij zoo lang achtereen op eene plaats, dat ik er mij aan hechten en te huis gevoelen kon. Als met een opzettelijke bedoeling, of door een onophoudelijke onrust gedreven, brak mijn vader altijd óp, wanneer een verblijf mij behagelijk begon te worden en ik vriendjes in mijn omgeving had gemaakt, en wonderbaarlijk was de geestkracht waarmee hij dit verdrietige, sjouwerige en ook menigmaal gevaarlijke bestaan volhield.

Wij reisden soms in half-barbaarsche landen met zeer primitieve vervoermiddelen. Hij had geen vaste bediende, en dulde niet dat een vrouw de zorg voor mij overnam. Wij waren altijd te samen, dag en nacht, en hij deed vour mij al wat een moeder zou kunnen doen. Hij hielp mij, mij wasschen en aankleeden en