is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of alleen Bertha die zoo merkwaardige en sterke vreugde-gevoelens en toenaderings-neigingen kan teweeg brengen. En vooral, dat juist Alice of juist Bertha zoo buitengewoon de moeite waard zijn om nader te leeren kennen.

Maar hoe is 't mogelijk dat wij zulk een illusie volhouden, en er zelfs in leven en sterven — hoe gelukkig en benijdenswaardig dat ook moge zijn! — waar wij weten dat ieder dezelfde belangstelling voor een andere ondervindt en wij zelf haar menigmaal van de eene op de andere zien overgaan?

Verliefdheid is het weetgierig zijn naar een allerbelangrijkst en ons onmisbaar geheim. Het geliefde meisje trekt ons, zooals een lichtschemer den in diepe duisternis verdwaalde. Maar wij weten toch dat elk wezen van haar soort zulk een lichtglans spreiden kanen dat het alleen onze toevallige ontvankelijkheid is, die juist dit enkele wezen onder zooveel duizenden deze aantrekkingsmacht geeft.

Ik meen dus zeker te kunnen zeggen dat ik in de geliefde niet haar zelf zocht, maar den afglans van één gemeenschappelijk licht, dat ook door andere venstertjes schijnt als door die oogen waarin ik 't ontdekte. Maar hoewel mijn verstand 't moet zeggen, toch begrijpt mijn hart er weinig van. Als ik denk aan wie ik 't innigst, het langst en 't laatst heb lief gehad dan is