is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzuchting over het verlost zijn van deze plaag door den ouderdom ? Is het zonder diepen zin dat Dante op den top van den louteringsberg juist voor deze zwakte laat boeten de hem dierbaarste en meest geërbiedigde dichters, Arnaut de Perigord, Guittone van Arezzo en ook Guido Guinicelli, den Vader van hem en van allen

che mai

ritne d' amore usar dolci e leggiadre?

Stond het anders met Dante zeiven, met Shelley, Byron, Heine, Goethe?

De daad van mijn vader ontstond uit vermeend plichtbesef, maar had geheel andere gevolgen dan hij allicht verwachtte. Hij moest wel denken dat ik nu, wetende waar 't om ging, 't rechtstreeks op een huwelijk zou toeleggen, of wel mijn kalverliefde opgeven. De sluier der begoocheling dat er hier iets verheveners en mystiekers dan gewone voortplanting in 't spel was, — de hem bekende hekserij der vrouw waarvoor hij mij wilde beschermen — had hij voldoende verrafeld. Ook wachtte hij nu mijn vertrouwelijkheid en mijn bede om raad in moeilijkheden en gevaren van verwanten aard.

Maar ziet, ik bleef Emmy even vurig toegewijd, even ridderlijk getrouw. Ik voelde neiging haar met mijn levend lichaam tot schild te strekken voor de