is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch God, overal bestond en nergens, en door al die tegenstrijdige eigenschappen nog maar 't makkelijkst word gekend en toegesproken in plaatjes en in beeldjes, die niet kunnen en behoeven te gelijken, met woorden die aangenaam streelen door bekende klanken vol dierbare associaties.

Maar de verachting voor dit soort geloof in ingeprente onwerkelijkheden en suggestie-beelden had ik gretig van mijn vader overgenomen, en bewaar ik nog als den grootsten schat dien hij mij naliet, en die al zijn schulden jegens mij dekt.

Zeker, er is geen schijn — er zijn alleen graden van werkelijkheid, en wat wij schijnbeelden noemen zijn alleen zeer vluchtige werkelijkheden, door menschen geschapen, in vergelijk met de eeuwige en standvastige werkelijkheden die wij met ziel en zinnen waarnemen, en van hooger afkomst moeten zijn.

Maar we zullen aan menschelijke scheppingen niet de eer geven die alleen aan goddelijke toekomt, en geen holle woorden spreken en geen gesuggereerde schijnbeelden vereeren.

Van het moederlijk geschenk was mij dus de Christusidee nog zonder waarde — maar rijk was ik toch al met de ideeën van God en Satan als de oorzaken van de droevige tweespalt en verwarring in mijn gemoed. Nu kwam het er maar op aan Satan te bestrijden en