is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het vischje zag niet dat het door deze evoluties reeds terstond de vleugel-netten van de fuik inzwom, die uitliep op dezelfde geloofs-suggestie, waarvoor het reeds eenmaal verschrikt was omgewend.

Want de evoluties hielpen, daar was geen twijfel aan. Ik voelde in korten tijd vroolijker, moediger, en vooral reiner, sterker. Satan scheen, zoo niet verslagen, toch aanmerkelijk geïntimideerd. Ik roeide, reed paard, speelde cricket en croquet, studeerde, en wandelde buiten — niet in de gevaarlijke parken. Ik achtte de schande van mijn val niet uitgewischt, en hield mij, als onwaardige, op eerbiedigen afstand van mijn geliefde. Maar ik zag haar veel en vereerde en vergoodde haar naar hartelust, zonder ver vooruit te denken.

Dit succes was niet het gevolg van een mirakel, noch van het geloof in Christus, — maar wel van den vreugdrijken schok door moeders brief bewerkt, en van machtige zelf-inprenting. Maar het scheen haar wijsheid te bevestigen en bereidde dus de vatbaarheid voor diepere suggesties vóór.

Satan's beeld werd mij bij deze deugd-oefeningen, uit zijn wederwerkingen, gestadig duidelijker. De listige booze macht, wier bestaan ik door mijn oorlogsverklaring officieel erkend had, toonde zich gestreeld en openbaarde zich met sterker realiteit. Ik wist toen

6