is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesust. Integendeel, wie een echten levenden duivel wil onderhouden moet een geweten hebben voor hem om aan te knagen. Zuiver en oorspronkelijk behoeft het niet te zijn, hij neemt elk goedkoop groeps-fabrikaat voor lief, en de kwellingen blijven dezelfde.

Mijn leven in die jaren was één lange, heimelijke worsteling, waarvan alleen mijn vader de hevigheid vermoedde, zonder dat de arme man, die er werkelijk onder meeleed omdat zijn levenstaak er mee gemoeid was, — iets tot bijstand kon doen.

In zijn hulpeloosheid heeft hij zelfs ernstig overwogen, en mij op bedekte wijze voorgesteld, het voorbeeld van sommige aristocratische Engelsche gezinnen te volgen, waar zooals hij zeker zeide te weten, een aardig dienstmeisje wordt geëngageerd om den zoon des huizes van erger uitspattingen terug te houden, totdat de tijd voor een deftig huwelijk is aangebroken, en het meisje met een rijkelijk schandegeld naar huis wordt gestuurd.

Maar de zinspeling reeds deed mij opbruisen van verontwaardiging, hoe weinig recht ik tot zulk een fierheid had. Wat beteekent het toch dat elke herinnering aan wat de mensch als vernederend in zijn liefde-leven voelt nooit duldeloozer en nooit pijnlijker is dan tusschen ouder en kind?

Mijn leven en mijn wezen in die jaren was als het