is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worstelen van twee machten, in doodelijke verwikkeling, op en neer dalend tusschen wolken en aarde, tusschen hemel en zee, de arend van ideale verhevenheid en de slang van aardsche dierlijkheid.

Feather and scale inextricably blended. —

Voor mij, bij uiterlijke kalmte en zorgeloos leven, een angstige en vreeselijke strijd, met

Many a check and many a change, a dark and wild turmoil.

De pijn, de schaamte, de zelfverachting, de wanhoop die er door ontstonden, maakten mijn gedrag tegenover Emmy zoo wonderlijk, zoo ongelijkmatig en grillig, dat zij het vaak als krenking gevoelde en zoo voorzichtig was zelf zich meer terug te trekken.

Al spoedig kreeg ik een mededinger. Een jong Engelsch officier, even welgemaakt, even goed van uiterlijk en forsch van bouw als ik, maar vrij wat rustiger, vrij wat gematigder, en vrij wat zekerder van eigen recht en deugd. Om die eigenschappen was hij mij al hatelijk, maar ik erkende met stille verbittering zijn meerder rechten, omdat ik hem voor een rein man hield.

In mijn vaderland, in Spanje, in Frankrijk, ook in Duitschland, zijn mannen, zelfs zich beschaafd noemende, dikwijls ploertig genoeg om tegenover