is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— «Lieve moeder, ik heb dan zeker toch ook mijn verstand en mijn smaak van Hem gekregen. En toen mijn vader mij een horloge en een kompas gaf, toen vertrouwde ik dat die dingen goed zouden wijzen. En als God mij verstand en smaak geeft, moet ik dan aannemen dat die miswijzen? Waarvoor ontving ik ze dan? — Mijn verstand noemt het onzinnig om ter wille van den Almachtigen Schepper van Hemel en Aarde zelf een tobberig, ellendig leventje te lijden, wat kan dat een oppermachtig wezen voor genoegen doen? Wat heeft Hij daaraan? En mijn smaak noemt vreugde begeerlijk en smart verwerpelijk, of ze nu van den een of den ander komt. Suiker is zoet al komt ze van den duivel, en kinine is bitter al komt ze van God. Ik kan 't niet anders proeven.» —

— «En is het bittere dan niet juist wat je noodig hebt, om te genezen, Vico?»

— «Is 't daarom minder bitter? — En moet ik den Almachtige nog danken, omdat hij me eerst ziek liet worden, wat al niet prettig is, en dan nog aan de medicijn die Hij noodig maakt, een bitteren smaak geeft? Hij heeft me zóó gemaakt dat ik blij en dankbaar voel voor wat vreugde geeft en zoet smaakt, — maar niet voor verdriet en bitterheid." —

— «Dat is je hoogmoed, Vico! — dat heeft je vader je ingeprent. Leer toch God liefhebben! Doe den