is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een liefdevolle verstandhouding en een wijze genegenheid uitsluit. In mijn hooghartigheid is alleen daarom geluk omdat ze berust op een onwrikbare waardeschatting, ik weet dat de kudde slaafs denkt en voelt, en ik niet, en dat ze mij daarom noodwendig onderworpen is, — maar mijn geluk zou verrotten en verdrogen in mijn hoogmoed, als ik de lavende en verfrisschende deemoed niet kende, de deemoed die mij door geduldige liefde-daden met de kudde verbindt, en die mij volop troost geeft in deze getrouwe, oprechte en geduldige mededeeling tot aller goed, zoodat ik vrede, zielsrust en zaligheids-voorsmaak ken in uiterste geestelijke eenzaamheid, in dit afgestorven leven.

In ongedeelde wijsheid is bevrediging noch geluk. Daarom getroost ik mij zulke gewone dingen nog eens duidelijk te zeggen. Als wij onze torens al hooger en hooger willen bouwen, moeten wij zorgen de grondslagen te verbreeden, anders tuimelen wij met onze individueele wijsheid onderste boven tegen dat wij den hemel meenen bereikt te hebben. De kudde heeft ons vóórgaan niet dringender noodig dan wij haar volgen.

Wel moet het een groote en geniale Jood geweest zijn, die nu wat meer dan achttien honderd jaar geleden, vernuftiglijk antwoordend op den smart-roep zijner