is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die nergens in vleesch en bloed te zien is geweest, — dat heeft nu de gansche wereld als een gelogen historisch gebeuren begoocheld en misleid, tot grofste waarheidsvervalsching en onmogelijke navolgingspogingen gedreven.

De heerlijke gestalten van Phidias, schooner dan eenig levend menschen-volk ooit waarlijk geweest is, hebben ons nog vreugde en heil gebracht, nadat een miserable, barbaarsche Christenwereld ze had verwaarloosd en verbrijzeld. — maar de schoone Jezus-gestalte, die als kunstwerk onsterfelijk en zegenbrengend had kunnen zijn, is als valsche historie, opgesmukt met Paulinische metafysiek, en in den Byzantijnschen heksenketel met] Egyptischen en Chaldeeuwschen poespas gemengd, een booze démon geworden voor 't rampzalig menschengeslacht.

Achttienhonderd jaren lang is de wereld dupe geweest van dit wonderbaar dramatisch genie en zijn ter onzaliger ure van fictie tot historie gemaakt werk. Ik weet geen sterker bewijs van het bestaan eensmalicieuzen duivels, die zijn vermaak vindt in onze potsierlijke vergissingen.

En menige avond, als het warm is en de zee stil, en de duiven roekoeën in de zacht-ruischende olmen op den stadswal, ga ik buiten mijn stille stadje en zie over de blanke watervlakte, uren lang bepeinzend de