is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om raad en voorlichting. Maar dit is mijn ervaring, dat wij nooit raad of wenk krijgen alvorens wij zeiven hebben besloten of gehandeld, of alvorens het komende feit reeds beslist is buiten ons toedoen of weten. Tot een keuze gedreven worden wij nooit, wel getroost en aangemoedigd wanneer wij naar beste weten gekozen hebben. Menigmalen scheen mij dit wreed en onbillijk, maar ik ben geneigd aan de zegenrijke en heilzame beteekenis er van te gelooven.

Het geheim-houden voor de wereld, door Lucia zoozeer gewenscht, kreeg echter weldra een geheel ander, ongunstig en ongewenscht aanzien. Mijn veelvuldig gaan naar E", hoezeer ook door mijn varens-hartstocht verklaard, kon niet onopgemerkt blijven. Vooral omdat ik meest alleen ging en ook het gezelschap van mijn zoon Guido afwees, hoe vaak hij er om vroeg. En E* is een gezochte haven voor zeiljachtjes, waarvan er daar soms tien of twaalf tegelijk op fraaie zomerdagen aanlandden. Zoodoende wisten mijn bekenden uit den Haag, de heeren voor 't naast, al spoedig wat mij in het kleine zeestadje aantrok. Dit bracht volstrekt geen groote opschudding of ontstichting te weeg in de Haagsche kringen, zooals ieder die deze en dergelijke kringen kent, gereedelijk zal begrijpen. Ik ging door voor een zeer moreel en eerbaar man, alleen omdat ik mij niet in scabreuze praatjes mengde, en nooit over