is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de landing, waar het groote volk zich, door ervaring gedwongen, schijnt te weren tegen het instroomen van ongewenschte elementen, en onderzoekt en sorteert met vernederende, schijnbaar hartelooze strengheid, als waren wij beesten ter keuring.

Elsje's glimlach en blijmoedig verdragen verzachtte mij de bitterheid van het staan in de lange rei ter onderzoek, gedrild door de kort-aangebonden beambten, ik de hooghartige arristocraat, die hier nooit anders was gekomen dan in weelde, en met onderscheiding behandeld als een geëerbiedigd gast.

Toen eindelijk vrijgelaten in de woeling en 't geraas van dat geweldige leven, waar het rusteloos, zelfzuchtig zoeken der enkelen door een voor hen verborgen en door hen niet verstane macht tot een raadselachtige en verwonderlijke orde wordt saamgedwongen, — zooals men uit de schijnbaar doellooze en ordelooze agitatie van mieren of bijen een welberaamden bouw ziet ontstaan, — te midden van het geratel der vrachtkarren, het schuifelen der duizende voeten over het afgesleten,, slecht onderhouden plaveisel, het onophoudelijk gedonder der treinen boven de straat, tusschen de sierlooze, alleen op zaken doen of attentie trekken berekende bouwwerken en opschriften, in deze zoo bij uitstek incompleete, onvoltooide, half barbaarsche, half-verfijnde wereld, — zag ik mijn lieve, teedere vrouw overstelpt en