is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat verder afstaat van het oorspronkelijk willen en gevoelen der menschheid dan eenig ander dat ooit door groote menschmassaas is gehandhaafd, een systeem dat niemand met eenig nadenken kan goedkeuren of behouden wenschen, dat alleen wordt volgehouden omdat men niets beters weet of gelooft, en dat tot verdwijnen gedoemd is om zijn zelfmoordend karakter, een systeem dat alleen voor blijvend en noodzakelijk kan worden verklaard door hem die meent dat de menschen niet voor opvoeding en ontwikkeling vatbaar zijn en altijd zullen doorgaan met open oogen hun eigen ondergang te zoeken.» —

Elkinson zweeg een tijd nadat ik had uitgesproken, nu met een rustiger expressie in zijn oogen.

— «Als kritiek niet nieuw» zei hij, met het hoofd knikkend. «Maar wat nieuws heeft uw remedie? -£S taatshulp?»

— «Eerst zeden, dan wetten» zei ik, «geen staatsinitiatief, misschien zoo noodig staats-assistentie. Begin met het machtigste: de publieke opinie, het groepsinstinct.»

— «En hoe? — Redevoeringen? — Brochures? meetings en toespraken? — Me dunkt ook niet bepaald nieuw, noch proefhoudend gebleken. Is een misgeboorte als de sociaal-democratie niet genoeg?»

— «Meer dan genoeg. Het doode kind met twee