is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u tot voorbeeld kunt stellen. Mijn werk is beschouwend,, bespiegelend, en geeft genot door de voldoening van juiste vondsten en heldere waarneming. In 't practische leven ben ik ongelukkig, met geld, eer, roem en alles. Maar gij, rechter Elkinson, hebt mij noodig, juist om die eigenschap. De menschheid moet niet alleen georganiseerd handelen maar ook georganiseerd denken. Geen grooter onnoozelheid dan te meenen dat de veilige weg voor de kudde zal gevonden worden door hun blind instinkt, of dat ze, als massa, zelf kan uitdenken, wat ze te doen heeft. Geen grooter zotheid dan het werk dier wijzen die eenige formules onder de massa slingeren en hen dan met behulp van die onbegrepen en onjuist geïnterpreteerde termen enabstracties zelf den weg willen laten vinden. De menschheid wil en moet denken, en bij 't licht van beschouwing en overweging verder gaan, maar ze moet georganiseerd denken, zoo dat elk in dat groote denkproces zijn eigen bizondere functie uitoefent, degeleerde, de zakenman, de staatsman, de kunstenaar, de dichteiv En eerst als die organisatie ten bate van allen is voltooid, is er kans dat ieder lid der kudde meer en meer gaat deelnemen in de denk-functies, en dus ook in de genietingen der anderen, dat wij een wereld krijgen var. vrijen en mondiger., een waarlijk volwassen, volgroeide menschheid, het schitterend ideaal waaria