is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of gelegenheid geeft waardig te sterven. Ons geslacht verstaat slecht te leven, maar nog minder goed te sterven. De meesten sterven niet den weinig vreeselijken heldendood, maar den gruwelijken huisvader-dood, zooals Goethe hem noemde.

Schoon en waardig te sterven was ons beider liefste wensch geweest, na dien van een lang-verbonden leven. En Elsje bereikte dien wensch zoo na, als onze zware omstandigheden gedoogden.

— «Het is nu toch maar goed» zeide ze, toen ze de zekerheid voelde van wat gebeuren ging «dat ons lief kindje niet is blijven leven. Want het zou zoo moeielijk voor je zijn geweest, arme, lieve man, alleen voor het kind te zorgen en tegelijk je werk voort te zetten».

Gretig vroeg ze eiken morgen naar mijn droomen, en het verheugde haar boven mate als ik oprecht getuigen kon, dat ondanks al mijn zorgen, de droomen. van een verkwikkende, serene pracht waren. En steeds meer wilde ze weten van dien wonderbaren toestand, die zoo gelijken moet op wat wij na des lichaam's afsterven zullen ondervinden, en die zich zoo moeielijk beschrijven en begrijpen laat.

— «Het ergste vind ik» zeide zij «dat wij misschien nooit zeker zullen zijn, als we elkaar weerzien, of het niet een schijnbeeld is, een werk van onze eigen ver-