is toegevoegd aan je favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het valt moeielijk, eene dame iets te weigeren, althans zoo gaat het mij. Anders zou ik, reeds zoo lang buiten de provincie Groningen wonend, mij misschien niet hebben laten verleiden, dit boekje bij het publiek te introduceeren. En toch hebben deze geestige schetsen, geschreven op het ziekbed, zoo iets aparts, dat ik er trotsch op ben, peetvader te mogen zijn, al was het alleen daarom, dat we (afgezien van enkele van Mr. de Blécourt's schetsen) nog geen Groninger „Cremer'Mitteratuur bezitten en ik vermeen (daarin bevestigd door het oordeel van deskundigen) dat de schrijfster aan Cremer en Fritz Reuter beiden herinnert.

De taal der Ommelanden, de taal onzer jeugd, ze is inderdaad niet zoetvloeiend, maar kernachtig is ze zeker, en wat de hoofdzaak is, we hebben er als geboren Groninger een zeker zwak voor en het is een eigenaardig genoegen, er in te lezen, evenals in Fritz Reuter's ,011e Kamellen".

Voeg daarbij, dat de schrijfster in dit boekje bewijs geeft van een ongewoon geheugen (ook zij woont reeds lange jaren buiten Groningen), van een scherp observatievermogen, een rijke fantasie en van het vermogen om met enkele pennekrassen heele situaties en typen in beeld te