is toegevoegd aan uw favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is nou twaalf, moar as ze dartien is, komt ze d'r oaf heur. Dientje, nou ja dei mag om mie nog wel laanger noar schoul goan, dat ken mie niks schelen, moar Kasper wil 'k bie mie hebben. Hai, dei Dientje wat is dat aaltied 'n liederke west en zuks mag 'k den absluut nait over, dei piepers mouten n.i-> laist oet weeg blieven, 'k Wil d'r nou aans niks van zeggen, zai gruit nou goud en zond is ze nou ook wel, moar 't is sprekend heur moeke, zoo fien en zoo moager.

Och, och, reken doar Kasper nou ais bie, 'k har ook nooit docht dat Dientje d'r bovenop komen was, en den .. ne was 't altemoal allennig veur Kasper west loater. en den 'n man d'r bie, dei nait minder het, jonge! jonge! wat wuir dat 'n kaptoal man. As Dientje in 't leven blift, den mout 't in twei parten, dat is nait aans.

Moar Kasper mout 'n man hebben dei hier bie in trauwt, want dat wicht ken 'k nait misten, den ken Dientje d'r wel oet.

Dientje het niks van mie, zuuver niks, 'n hail aander oard zit d'r in. Zai speult mie ook veul te veul mit Kloas Mulder. Zoo'n arme jong! woar lopt dat verdan op oet? 'n Nuuvere jong is 't en hail nuuver ook. „Nou Aibel't is mien jong ock ja, bist dat vergeten? hai het ook net zukke oogen as zien Moeke". Wel verdraaid, doar is ze weer; dei dekselse Gartje stait in mien kop nog aaltied om aalle houken en hörns. Vot, wat wilt doe doch aal, ik heb nou al twei kinder, Ièkje èn ik, nait Gartje en ik. Most doe nou aaltied vot die overaal deur dringen? Kikst den moar stief mit dien mooie blauwe oogen noar mie? Loat mie den doch mit vree, hest mie nou al zooveul joaren ploagt. Nou zei 't oet wezen, vot! vot! vot! Aalle deurkes in mien kop dicht veur die en nooit komen ze weer open. Hest doe ook zoo'n last van mie, as ik van die, Ga.... Wel gommes, nou stötst vot op slag al weer 'n