is toegevoegd aan uw favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Teupke veegt eerst de hand af aan haar schort en zegt lachend:

„Dag Daiwerke! Nou tou den moar, moar goat zitten, ie hebben al zoo'n ende loopen. Hou gait t er heer bie joe?"

„Nait zoo botte best, kinder binnen goud, moar Geert het de verkoldens en meer huif 'k joe nait zeggen .

„Is dat den zoo slim ?"

„Och nee mensk, as ik of ie 't harren, den nait; moar dat wait ie toch zeker ook wel, as manluu de verkoldens hebben, den ken 'n hoast in hoes nait duren, den is ons hoes te minsten veul te klain, want dat kochelt en dat snottert, dat heuren eu zain joe vergalt. En as k d r wat van zeg, gommes doagen, den het gain ain 't ooit zoo slim had as hai. Moar hou gait 't mit joe? dat mos ik toch eerst ook broodneudig vroagt hebben".

„Schikkelk Daiwerke. Ik bin voak muide tegenswooiig, moar ik zee guster in mie zulf: „Teupke", zee k, „wat bist weer muide, moar da's niks gain wonder wicht, want dat is bie 'n mensk al net as bie n dair; as ons kou n kalfke kregen het, den wil dei ook veul laiver liggen as

stoan en zoo gait die t ook .

„Joa doar heb ie geliek aan, zoo daip heb k doar nooit over docht, ie hebben vrouger ook langer noar schoul

goan as ik".

Daar gaat weer de deur open en Teupke roept:

„Komt moar gauw noader".

„Dag Teupke, dag Daiwerke!"

„Dag Frauke", zeggen beiden en Teupke voegt er bij: „Hai, 't verveelde ons al dik, da'j zoo lank wegbleven, want wie harren zoo'n zin aan 'n kopke koffie. Ik wol joe eerst sukkeloa geven hebben, moar Oarend zee: „Koffie is mooi genog", zee 'e, „want melk ken wie verkoopen bie stroat". Moar woarom bin ie zoo loat komen Irauke?