is toegevoegd aan je favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Teupke mengt er zich al weer in en zegt tot Jaapje: „Op vallen? kenst ook fersounlek toal en antwoord geven, doe lomperd? Waist toch wel da'st zeggen most: „Op vallen Mevrau!"

Jaapje zegt zoet: „Op vallen Mevrau". Teupke kijkt heel tevreden en zegt: „Ziezoo! ik zei die wel goud kriegen".

Mevrouw vraagt nog eens hoe 't kwam. „Och" zegt Teupke „wichter op straat wollen heur eerguster kakkemanje-stoultje en dou luiten ze heur op neus vallen en dou vlogen ze hard weg en 't lutje-wicht an 't schraiweu; schraiwen gain gebrek man! Nou 't leek eerst ook gril en ik zee in mie zulf: „Nou" zee 'k „as 't wicht neus nou ais veur kop weg had har", en dou mos wie nog moar van geluk spreken, dat 't nog zoo besloagen was".

Intusschen staat Jaapje heel aandachtig haar prent te bekijken; nu komt ze er mee bij hare moeder en deze zegt: „Nou! nou! nou krigst verachtig nog 'n mooie schilder op koop tou. Mevrau moakt die nog hailendal gek, vergees bist ook aaltied nait zoo bliede, as doe Mevrau moar zugst; as d'r te minsten moar gain aanderen bie binnen. Mevrau nemt die nou zuuver aaltied wat mit. Moar komaan, nou op slag op bêr".

„Eerst schilder bekieken", en meteen gaat Jaapje op eene stoof zitten en Teupke zegt: „Nou tou den moar, moar doe holst die stil, dat heb 'k die te zeggen".

Daiwerke maakt van het oogenblik, dat Teupke eens even op adem moet komen, gebruik om te vragen: „Mevrau, koom ie ook gauw is weer bie ons?" en vóór Mevrouw kan antwoorden voegt Frauke er bij: „Joa, «at wolikjoe ook vroagen Mevrau, mit Doonmie den op '11 oaveuu of zoo, moar ik wil 't eerst geern waiten, want kiek, den wi 'k boudel ook laist wat schoon hebben".

Allen lachen en Mevrouw zegt: „Ja, vrouw de Bruin, dat zal wel heel noodig zijn; alsof ik niet wist, hoe kraak-