is toegevoegd aan je favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook, as ie te minsen nait stikken willen in rook.

En stinken noar rook, och mensk, moar woar pioat ik over, ie waiten 't ja zulf genog. Hai, bin ie nou vot aalles vergeten, nou ie zoo mooi wonen ?"

„Denne blief ie hier zeker op 'n duur ook nait in ?"

„Hier in blieven? Och mensk hou ken ie dat nog vroagen. 'k Wol ja laiver dat 'k mörn sturf, as dat 'k hier in bleef. Ik zee guster, of eerguster, doar wil 'k oaf wezen, nog tegen Kloas: „Kloas" zee 'k, „wie goan hier weg, nèt zoo wis" zee 'k „as ik Gartje Knor hait. 'k Bin 'n boon as 't nait woar is".

„En heb ie huur den al opzegt aan Kamphoes?"

„Nee, nog nait, moar dat duurt nait laank meer, dat zei wezen zoo gauw as ik hom moar zai.

Mensken zeilen wel zeggen: „nou dat is ook 'n wispelturig wief". Moar doar ken ik mie gain terenkwoal van zetten. Hier van doan goa wie".

„Nou zol ie den wel zeggen willen aan boas, dat ik 'n huursman wait, dei d'r slim geerti in wil ?"

„Wis wil 'k dat zeggen, want den is bodschap veur mie nog wat makkelker".

„Heb ie al wat aans op 't oog?"

„Nee dat zoozeer nait. Moar kiek wie hebben gain kinder en nou is van zulf ons hoeshollen moar twei man dik, dat-te ie kennen wel begriepen dat wie gauw onderdak hebben.

Moar har ie ainliek 'n bodschap of wol ie moar ais kieken hierzoo ? Dat 's ook best, moar 't kon ja ais wezen dat 'k joe wat verkoopen kon".

„Heb ie nog aans wat te koop as bekeetjes en mousplanten en woar verbau ie dat spul, hier is doch gain grond bie".

„Aans wat te koop? neè. En wie hebben 't ook juust nait neudig, want Kloas verdaint goud geld. Moar 'k zee: