is toegevoegd aan je favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nait houveul mensken dat dei nait vermoord het. Hai struunt hier aalles oaf".

„Kom, kom, doar ze! 't mainste ook wel weer biemoakt wezen".

„Joa, dat docht ik wel weer, ie willen 't van zulf weer nait leuven. Hai, men het d'r zuuver niks gain eere van, as men joe wat vertelt. Moar ik zei 't ook aan Juffrau zeggen, wie mouten d'r nou beter om denken, dat wie 's oavends deuren en blinnen veur donkern vast doun. Ik zei ook bêzems en emmers en 't goud altemoal gauw inkriegen. Ainliek mossen deuren doags ook moar op knip blieven, ja want noü bin wie ons leven nait zeker, gain oogenblik. Och gommes en 't lutje wichtje speult aalle doagen boeten deur, dat gait ook over, öp slag.

Ik zei heur vot in hoes hoalen".

„Doe zelst heur wel boeten loaten Jantje en deuren en 't goud net as aaltied heur".

„Och Van Bergen, dat niain ie den doch wis nait?"

„Zeker heur, aalles blift geliek en doe proatst mie tegen gain ain d'r over, wat doe mie verteld hest. Want 't ken best wezen, dat d'r hailendal niks van aan is".

„ Wel ja zeker, leugens zollen 't wezen ? en Betje har 't heurt van ain, dei kerel zulf loopen zain har? Hai dus zuuver nait opkieken, moar zai harren doch zain, dat he oogen har, dei wassen hom kaant glên in kop.

Betje zee ook: „wêl zol d'r nou 't eerste aan gelooven mouten ?"

„Stil Jantje, mit zukke proat, goa moar weer aan 't schrobben".

„Ja dat, zei 'k doun, want dat is stoef bie deur, moar om bodschap bie oavend of in tweidonkern krieg ie mie nait".

„ Jantine, woar is Elmiertje ?"