is toegevoegd aan uw favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Harm en Martje.

Het huisje van Harm Pestuur en Martje Tip staat midden op een stuk grond, dat den vorm heett van een ei, waarvan aan den eenen kant het kapje is afgeslagen. Aan dien kant is eene breede sloot en daarin zijn negen eenden.

De sloot staat in verbinding met een diep. Het stuk grond wordt gebruikt tot het verbouwen van groenten, die bijlangs de huizen worden verkocht.

' Jarenlang hebben Harm en Martje huisje en grond in huur gehad, maar sedert een jaar is het hun eigendom geworden, dat wil zeggen bijna, want er ligt nog eene hypotheek op van ƒ300.—. Die hypotheek er af te krijgen, en liefst zoo gauw mogelijk, is nu het streven van het

echtpaar Pestuur.

Het huisje heeft twee kamers, die ongeveer even groot

zijn en beide uitkomen in eene kleine schuur.

' In die schuur is een varkenshok, waarin een varken met biggen, boven het hok een kippenrek; hier en daar is een eendekorf bevestigd. Verder zijn er in de schuur tuingereedschappen, een kruiwagen, eene waschtobbe, een paar emmers, een bezem, een beetje stroo en rommel.

De eene kamer wordt verhuurd, maar staat op 't oogenblik leeg, doordat de bewoonster gestorven is en nog geen nieuwe huurders zich hebben aangemeld.

In de kamer, bewoond door Harm en Martje, zijn twee bedsteden, daartussclien eene kast in den muur.

Onder de bedsteden zijn — even groot als deze — ruimten uitgegraven, die den weidschen naam dragen van „kelders",