is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BUdl.

26« Stuk: H. 13:1 — 10 475

IV. Het doel.

27e Stuk: H. 13:11—14 485

Tweede deel. De bijzondere plichten. H. 14:1—

15:13 490

28» Stuk: Vermaning met het oog op een geschilpunt

in de gemeente te Rome. H. 14. . . . 490 29e Stuk: De volkomen eenheid, waarnaar men streven

moet. H. 15 = 1-13 510

SLOT. H. 15:14—16:27 519

30e Stuk: Mededeelingen van persoonlijken aard. H.

15:14—33 519

31e Stuk: Aanbeveling; groeten. H. 16:1—16 . . 536

32e Stuk: Waarschuwing; opdracht;slot.H. 16:17—27 548