is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C.

Men bracht hem naar Cesarca. Twee jaren was hij hier reeds gevangen, toen de stadhouder Felix voor Porcius Festus plaats maakte. Waarschijnlijk was het in het jaar 01, dat Paulus voor Festus verscheen en zich op den keizer beriep. In den herfst werd hij naar Rome gezonden, waar hij in de lente van 62 aankwam (Hand. 27 , 28). Hij bleef twee jaren in een eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods en leerende van den Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd (Hand. 28:30, 31).

Hier eindigt het verhaal van Lukas. Wat verder met Paulus gebeurd is, ligt in het duister. Sommigen meenen, dat hij in de vervolging van Nero (64) gedood werd. Anderen nemen, vooral met het oog op de zoogenaamde pastorale brieven, nog een tijd van vrijheid en daarna een tweede gevangenschap aan, terwijl zijn marteldood in het jaar 66 of 67 gesteld wordt.

Om de chronologie van Paulus' leven vast te stellen, gaan wij uit van twee vaststaande data: de reis naar Jeruzalem, samenvallende met den dood van Herodes Agrippa (Hand. 12), in het jaar 44, en het verhoor voor Festus (Hand. 25), in het jaar 60 of 61. ') Hieruit kunnen wij het tijdstip van de voornaamste gebeurtenissen in des apostels leven bij benadering afleiden.

Daar Festus in het jaar 62 stierf, zal Paulus niet later dan in den herfst van het jaar 61 naar Rome zijn gezonden. De gevangenneming viel twee jaren vroeger, op Pinksteren, dus in de lente van 59.

De derde zendingsreis, die, behalve het driejarig verblijf

1) Schürer (Gesch. d. jüd. Volkes im Z. J. C. I. 483) acht een zekere bepaling Tan het jaar van Felix' terugroeping onmogelijk. O. Holtzmann stelt: 55, Blass: 56, Harnack (Chronologie der altchristlichen Literatur bis Eusebius): zomer 56. Volgens Harnack valt de bekeeriug van Paulus in het jaar 30, het schrijven van den brief aan de Rom. in den winter 53 4.