is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de overtreding; want als door de overtreding van één de velen gestorven zijn, veelmeer is de genade Gods en de gave in de genade van één mensch, Jezus Christus 1), over de velen overvloedig

geweest."

De eerste alinea (scil. hrt) mag niet vragenderwijze opgevat worden: maar is het niet met de genadegave als met de overtreding? Dan had er « in plaats van moeten

staan. — Het onderscheid in beteekenis tusschen en irxpxfi*rit - volgens Godet is het eerste woord zwakker en wordt het hier door den apostel gebezigd om de beteekenis van de oorzaak der verderfenis te verkleinen moet niet worden geaccentueerd (vgl. vs. 20). o in e Boek der Wijsheid H. 10 wordt rxpivTunx van Adam s zone e gebruikt. — Wat met Xapm(t* bedoeld wordt, blijkt uit het

volgende. 2) . . . .

De conj. el heeft hier geen dubitatieve, maar enkel logische beteekenis. Als het eerste een feit is, hetgeen ine twijfelachtig is, lioeveeltemeer moet dan het tweec e waar zijn. Sommigen vertalen oi vroUoi door „de meerderheid , maar de apostel denkt er niet aan, de menschheid in twee klassen te verdeelen, waarvan de eene (de meerderheid) om

n Balion (t. n. p. bl. 12) laat, ia liet voetspoor van Waasenbergh en v.

d. Sande Bakhuyzen, MpuTav 'I. X. wen- °ok m "ni "«riet dTnoodX. geschrapt worden. Van Bhijn (Xbe^^ £ n,

zakelijkheid van deze conjectuur niet in, en kan g g dat vs. 15 en 17 in dit opzicht gelijkstaan. In vs. 17 » P^lusm het raidden, in vs. 15 is hij in het begin der tegenstelling.

vs. 15 had licht aanleiding tot misverstand kunnen geven. fü die

21) Lauterburg (Der Begritl' des Charisma und seine Bedeutung fur die

P,„L,h, M.., i«») -'b-' rtrch-i.ïr.

wordt de Xift openbaar; terwijl zij *>ch ^ ^ ^ chriatu8 een

betoont, wordt zij tot %x(tvi4x. Daar g vrucht daar-

uiUtraling der Goddelijke genade en aldus het eeuwige leven de jrucht daa

van is (zie H. 6:23). raag dit Xi,^ het ^"/ 'uif Reeds hier komt dus het transitieve karakter van he