is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

De heerlijkheid , het zekere einde van het tegenwoordige lijden.

H. 8:18—39.

De grondslag van het gebouw des heils is de rechtvaardiging (H. 1:18—5:21); het gebouw zelf is de heiliging (H. 6:1—8:17); de kroon van het gebouw is de verheerlijking (H. 8 :18—39).

De apostel leefde volstrekt niet in een denkbeeldigen hemel Hoewel zoon en erfgenaam, had hij dagelijks te kampen met de moeiten en de ellenden, welke aan dit leven verbonden zijn. Maar juist dat lijden noopt hem te getuigen van het heerlijke einddoel.

Vele uitleggers hebben den gedachtengang van dit derde deel verkeerd begrepen. Sommigen vonden hier een opsomming van troostgronden. Meyer vond er drie: le het lijden is veel minder dan de heerlijkheid (vs. 18—25); 2e de Heilige Geest helpt ons (vs. 26, 27); 3e alle dingen werken mede ten goede hun, die God liefhebben (vs. 28—30). Eeuss vond er insgelijks drie: le de hoop (vs. 18—25); 2e den Geest (vs. 26, 27); 3e alles medewerkende ten goede (vs. 28—30); naar aanleiding van welk derde punt(!) Paulus de reeks der heilsdaden Gods zou opsommen. Philippi telde er vier: den omvang van de toekomstige heerlijkheid; de Goddelijke orde, die wil, dat deze heerlijkheid een object van aanhoudende verwachting is; deu bijstand van den Heiligen Geest; de medewerking van alle dingen ten goede. Holsten meent, dat de christelijke hoop hier voorgesteld wordt