is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook de anderen lachten.

De koopman begon opnieuw: „Wie biedt er voor, wie mot ze hebbe?

Ze bood ineens, zevenentwintig, driestweg, aangetrokken door al het kleurgeblaker — en ze kreeg ze ook.

De bloemenkoop vond het niet geraden lang te talmen.

Ze stonden nu te wachten op de verloting, stonden tegen elkaar aan, in geduldig steunen, hangen.

Ze was tevrêe, wel in haar nopjes. Ze had ze voor zeven-en-twintig cent gekregen ; de vorigen waren meest tot drieen-dertig opgeloopen!

Kleine Mies knelde de kleurige potjes in haar magere armen, in ieder arm één, keek vertroetelend er tegen op, en droeg ze of 't kinderen waren. Haar oogen snuisterden van genot over heel die papiere bloemepracht, waarbij nu nog kwam de kans van winnen.

„Duurt het nog lang voor de loterij begint," vroeg ze ongeduldig, want ze moest,