is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat-ie an de komedie is, dat-ie figureert. Wat die binne brengt is gotbeter-me ook het beware niet waard".

„Nee," zuchtte de moeder, die in een mandje met oude vodden begon te snuffelen, maar met de handen in de schoot bleef zitten, vol gepeins over al die etende monden. „Nee" ..! Ze zei het wel niet, maar de woorden lagen op hare lippen, dat zes kinderen, allemaal groot en die twee lummels van knechts heelwat wegeten, nou ... je moet er maar voor opbrengen!

De man raadde den gedachtengang van zijn vrouw en zelf goedhartig nu het erop aankwam, voelde hij zich week worden. Hij schudde 't hoofd, zei nu ook eens „nou, nou," ging om er voorloopig een eind aan te maken, ook al, omdat het hem verveelde en hij in deze beperkte wagenruimte met zichzelf geen weg wist, naar buiten, scharrelde daar wat rond.

Keesie, met den rug nog half de deur versperrend, deinsde bedeesd-gedienstig op zij, om de baas te laten passeeren, slechts langzaam en vaag oplevend uit zijn ver-