is toegevoegd aan uw favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel een beetje licht van hart, een jong ding, maar dat hart klopte toch niet voor uitgaan alleen, klopte op de goede plaats, voor haar jongen — en als zij beide vrouwen het eens waren, behoefde ze niet bang te zijn. Ze zou, dit wist ze nu, met Trees wel opschieten!

„Zijn de vrouw-lui weer aan 't smoezen, dacht ik het niet," grapte Roelf, die achter de stoel om, het karafje sjiek op talel plaatste, ,,'t Is mal, jullie vrouwe hebbe altijd wat te konkele !"

„Ja jongen," lachte de moeder, al bezigde glaasjes met de schoone boezel nog eens af te vegen, „dat zijn nou van die dingen, waar de mannen niks van begrijpen. Dat weten wij alleen, wat zeg jij Trees ?"

„O, zoo!" snaterde Trees, waarvan het gezicht weer oplichtte, „je wou wel zeker alles weten!"

„Gust nee, je mag het wel voor je houden. Ik ben er niks op gesteld wat jullie onder elkaar verknussen 1"

„Nou, dat is je maar gerajen ook!"

Ze tipten aan de glaasjes, de glaasjes met citroen — en Trees, eerst nog wat