is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

me. Laatst had-ie 'tnog 'es geprobeerd, maar mis hoor!

Hij bleef maar door bazelen, druk bezig zichzelf wat wijs te maken, zelf zich op te hemelen, die mijnheer uit te leggen over de Europeesche crisis, wat die mijnheer maar niet begrijpen kon. De kastelein die dit begon te vervelen, kwam op hem af, zei ruw en schetterig :

„Zeg 'eris, als je klaar bent met dat geklets, ruk dan uit, hè !"

Gewoon opgejaagd te worden, wel in 't scherpe bewustzijn niet te mogen bedelen, zweeg hij, keek dadelijk voor zich neer, naar zijn kromme schoenen, als op heeterdaad betrapt.

Midden in zijn opkammerij sloeg het tegen hem op, venijnig, knerpend, als hagelsteenen tegen vensterruiten. Het verblufte, verdofte hem — en in die verbluffing bleef hij staan, als aan den grond vastgezogen.

„Kom, hoepel nou op. 't Heeft lang genoeg geduurd", zei de waard nog eens, nu heftiger, meer meenens.

Hij grimde grijnzend, schokte brutaal