is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een woord vooraf:

Sommige beknibbelaars zullen de zinnen van mijn boekje willen uitpluizen en hier en daar misschien wel eene taallout en eene slechte samenstelling ontdekken; 'k stoor mij daar niet aan, 't is geen letterkundig werk dat ik uitgeei. Ik heb getracht zoo praktisch mogelijk te zijn bij het schrijven van dit handboek. Wetenschappelijke uitleggingen en hall-verstaanbare uitdrukkingen zijn erin vermeden. De handelsbetrekkingen der Nederlandsche lichtteekenaars maken het vaak noodzakelijk deze ot" gene stofnaam in 't Fransch te kennen, ik heb gepoogd vollediger te wezen met eene passende woordenlijst achteraante voegen. Ik geef verscheidene voorschriften en duid die aan welke ik, bij eigene ondervinding, de beste gevonden heb. In één woord, mijn doel is van den oningewijden lezer heelemaal op de hoogte te stellen der lichtteekening en den vakmannen eenen raadgever te zijn ; vrienden, wien ik mijn werk vóórlei, vonden dat ik mijn doel zal bereikt hebben. Dat is mij voldoende.

Ga nu maar je gang, lief Boekje.

De Schrijver.