is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afstand ol' ternauwernood bespeurbare zaken te lichtteekenen, men is er hedendaagsch toe gekomen, bij middel van de zoogenoemde, mooie kaarten van het in mament te maken, 's nachts; en een trouw, vergroot evenbeeld te bekomen van de duizenden kleine diertjes die in eenen druppel water leven.

Om de diepte van het voorwerpglas te vermeerderen, het is te zeggen, aan verre heelden meerdere klaaiheid te ge\tn, gebruikt men diaphragmas, dit zijn blikken plaatjes met openingen van verschillige grootte, in het midden, die \óói de lens geplaatst worden, of wel, tusschen de verschillige lenzen, in het koperen buisje.

De «iris»- diaphragma is een oog in het midden van sommige voorwerpglazen geplaatst die men naai \\ illekeui kan vermeederen ol verminderen.

Bij ieder lichttoestel met balg zijn ééne of drij schuikloozen gevoegd, deze dienen om de plaat in te houden. Zij zijn gewoonlijk dubbel, zoodat men, zonder in de werkplaats te gaan, zes opnamen kan doen. De meeste schuifdoozen zijn uit dooreengewerkt hout verveerdigd, andere uit metalen platen, maar zij zijn slechts dan gebruikbaar als de plaat juist de plaats inneemt van het matglas. Het is vaak nutteloos de schuifdoozen van een toestel op een ander te gebruiken, zelfs als het toestel van gelijke grootte is.

Men noemt de grootte der lichttoestellen die der grootste platen waarmede men opnamen doen kan (zie hootdstuk \ ). Bij ieder balgtoestel hoort een zwarte sluier waarmede men zich bedekt om eene lichtteekening in te stellen.

Om zichten op te nemen en daartoe met fiets rijden, kan men er zich bij houden een kleiner toestel mede te nemen en de plaat te huis te vergrooten (zie hooidstuk X\ ).

Men kan ook in een toestel eener zekere grootte platen gebruiken van mindere grootte door toedoen van tusschenraampjes, deze worden in de schuildoos geplaatst op de plaats der gewone platen en houden de kleinere plaat tegen.

In het onderdeel van het lichttoestel waarop de balg