is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wier hoven- en onderboorden omgeplooid zijn. Deze doen den dienst der schuifdoozen in het balgtoestel.

Een vereischte is dat de detectie!" licht zij en klein, er worden er nu gemaakt die nog geen halve kilogr. wegen (zelfs o,3oo gr.) voor een 9X12, die bij middel van een balgtoestelje toe en open schuiven, zóó klein dat de Duitschers ze «Taschenbuchcamera» noemen.

In stede van platen gebruikt men ook films, gevoelige celluloid, die over rollen gespannen worden en door eene uitwendige kruk afgerold.

Meest al de toestellen waarin men films gebruikt kunnen in het daglicht geladen worden.

Het voorwerpglas aller detectieftoestellen heeft eene groote diepte, die toestellen zijn voornamelijk geschikt voor opnamen van groepen, monumenten, landschappen, op eenen zekeren afstand. De diepte ervan kan nog vermeerderd worden door het gebruik van kleine diaphragmas die eraan gehecht zijn. De verschillige openingen dier diaphragmas zijn met eenen cijfer geteekend die meestwerf den afstand van het te lichtteekenen voorwerp aanduidt.

De beginneling die zoo voorzien is van een geheimcamera waarin eene dozijn platen steken of een heel rolletje films, zal er maar op losgaan en fotografieeren goed kome 't uit, dit is mis nogtans, men behoeft vooreerst goed op zijn toestel te letten en wellicht ook... geen geld nutteloos te verspillen ; die laatste vereischte zullen wij goed in het oog houden in het vervolg van dit werk.

In het belang der liefhebbers- en vaklichtteekenaars meen ik hier te moeten spreken van de Firma « Comptoir Général de Pliotograpliie, Julien De Clercq », Gent, (Vlaanderenstraat n° 9).

Deze firma brengt balg-camera's en detectief-toestellen in den handel die uitmunten voor wat de sterkte en tevens de lichtheid aangaat. Men kan er zich aan matige prijzen al de toebehoorten aanschaffen waarover er spraak is in dit hoofdstuk ; darenboven, hare voorwerpglazen (objectils), waarvan zooveel in lichtteekening afhangt, zijn voortreffelijk verzorgd