is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemakkelde platen die men zoodoende bekomt. Het zijn witte oi' zwarte vlekken, eene plaat die te dun afgegeten is, of al te donker geworden, en, in 't algemeen, is de plaat, die bovenstaande bewerkingen onderstaan heeit, t'einden ééne maand onbruikbaar.

4. Het beeld wordt gansch zn>art, de opname verschijnt be¬

swaarlijk.

Te veel of te weinig ontblooting.

Indien ge dat gebrek bemerkt bij het ontwikkelen, neem ze gauw uit het bad wasch ze eventjes af. Dompel de plaat in een oud bad indien zij seffens zwart geworden is, en gebruik een versch bad indien de plaat lang talmt. Tracht ingevolge immer twee a drie fleschjes, ontwikkelaars, ter hand te hebben, een snelwerkend, ongebruikt bad en een uitgeput bad, benevens dat waarmede gij uwe platen ontwikkeld.

Laat de plaat heel lang ontwikkelen.

De plaat heeft licht gezien.

Is uwe schuifdoos of uw toestel niet goed dicht ? Hebt gij wel eene goede lamp ? Heeft iemand, in uwe alwezigheid, uwe doos platen geopend ? Gebruikt gij misschien een rood venstertje waardoor het daglicht binnen dringt ? Ol heb gij eene gewone vensterruit met rood papier beplakt? Zoo ja, neem ingevolge maatregelen, laat in geen geval uwe platen lang ontbloot liggen in de donkere werkplaats.

5. De plaat draagt witte vlekken.

Daar waar de witte vlekken zijn heeft de ontwikkelaar weinig of niet gewerkt. Dompel uwe platen al met eens in in het ontwikkelingsbad, na ze goed doorweekt te hebben in water.

Raak nooit met uwe vingeren aan de emulsie. Zelis droge vingeren zijn vettig en verhinderen de werking.

Indien ge, om te verhinderen dat, gedurende de bewerkingen, de gelatien los kome; de boorden uwer plaat met vet bestreken hebt, zoo zult gij dat gebrek ook dikwijls ontwaren. Dompel ze liever in een aluinbad zooals in hoofdstuk VII is aangeduid.