is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beter is het zoo juist mogelijk de standplaats te kiezen en dan zoo door te werken.

8. Zwarte en witte puntjes op de plaat.

De plaat is te oud, ofwel is zij bewaard geworden op eene vochtige plaats.

Wikkel uwe platen immer in het zwart of rood papier vóór ze in de doos weder te leggen.

9. Het beeld is niet scherp, niet zuiver, de lijnen zijn mollig. Slecht ingesteld.

Na het instellen is het balgtocstel verschoven. Sluit de tandvijs goed vast.

De persoon die gelichtteekend werd, heeft bewogen.

Uwe drijpikkel of éénpikkel staat niet vast, het was windig weder of een zwaar gerij toog voorbij in het ontblooten.

De plaat komt op dezelfde plaats niet van het matglas.

Zou dit waar zijn, dan kan het wel lukken, dat gij, met uw matglas te keeren en zóó in te stellen, eene goede uitkomst treft.

Uwe schuifdoos past op uw toestel niet.

Koop nooit geene schuifdoos die vreemd is aan uw toestel. Indien er u eene ontbreekt, doe ze maken op het model van eene uwer andere, of draag uw toestel zelfbij den maker.

Indien gij een groep personen lichtteekent, gebruik een klein diaphragma om elke figuur even zuiver weer te geven.

Zijt ge reeds goed geoefend in het instellen ? Zoo niet, gebruik immer, na het instellen, een klein diaphragma, dat u, ten koste van wat licht, een zuiver beeld zal geven.

Let hier op dat gij niet moogt instellen met een diaphragma eener gegevene grootte, en de opname nemen met een grooter diaphragma.

Indien ge met een detectief-camera gewerkt hebt, die lout spruit hieruit voort dat de afstand op het diaphragma dier grootte niet overeenkomt met die der opname.

Het kan wel gebeuren dat de afstanden niet juist opgegeven zijn, om u ervan te overtuigen plaats een aantal palen waarop