is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gij zwarte plankjes gevestigd hebt. Zet eenige letters van gelijke grootte, of beter uw handteeken, op ieder dier plankjes en lichtteeken ze met een gegeven diaphragma. Zie welke afstand de zuiverste staat.

Tot die wete kunt ge ook in uw detectief-camera, juist op de plaats waar de plaat komt, een matglas plaatsen, en, na juiste instelling, den afstand meten.

10. Het beeld is slechts in het midden zuiver, de boorden zijn mollig, de rechte lijnen zijn naar den boord gebogen, de huizen zien eruit als oi ze scheel stonden ol aan t om\ allen waren.

Uw voorwerpglas is niet bij machte gansch uwe plaat te

bedekken, d. i. het voorwerpglas van uw toestel i3>i8 past

niet op dat toestel maar op een minder.

Gebruik een klein diaphragma om te lichtteekenen. Uw voorwerpglas is van slechte hoedanigheid. Verander het. Die het u verkocht heeft voor een goed voorwerpglas zal het wedernemen. De beste merken kunnen dat gebiek daarstellen.

11. Na de afwerking en bij het drogen loopt de emulsie

samen.

De temperatuur is te warm. Stel de platen nooit te drogen in de laaiende zon, noch te dicht bij het vuur.

12. Na ettelijke dagen is uwe plaat wit uitgeslagen en ligt er

eene zoutachtige stof op.

Dit komt hierdoor dat uwe plaat, na de verscheidene bewerkingen, niet goed afgewasschen geweest is. Zij zal doorgaans onbruikbaar zijn ; het eenigste wat eraan te doen valt, is van de plaat goed af te wasschen in zuiver regenwater, en de witte vlekjes die de emulsie ingevreet hebben te overwrijven.

Een middel om de plaat lang en ongeschonden te bewaren is ze te vernissen met het zoogenoemde negatieflak.