is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn. Binst cle winter is dat niet zelden het geval. Men kan ingevolge de cuvet op eene stoof warmen, tot de warmte juist langs binnen doorkomt, iets waarvan men zich overtuigd met de hand erin te leggen. Giet dan het bad in de cuvet en laat het een tweetal minuten staan vóór de aidruk erin te doen.

_><> Fcrro-prussiaat papier.

Dit papier, dat lichtgroen is vóór het gebruik, moet algedrukt worden totdat de donkere tinten grijs worden. Men moet het, voor alle bewerking, na het aidrukken, slechts eenige malen wasschen in afgewisseld regenwater totdat dit water niet meer kleurt; in het laatste waterbad mag de proel eene halve uur tot ééne uur vertoeven.

Ik heb hier vóór mij eene proel op zulk papier gedrukt : een zicht van het Fort I te Wynegem. Het is wonderfijn en in lichtblauwe tint. Tenauwernood komt de tint door in de lucht, het water van den wal is zeer juist wedergegeven en scheidt zich mooi al' met de haag en, hooger op, met het overgroeide groen van het lort.

Wil men nu, voor een groep b. v., de blauwe tint, violetbruin ol" donkerviolet hebben, men behoeve slechts de proel, na ai'drukking, te dompelen in het volgende bad :

100 gr. water.

10 gr. koolzure soda,

waar zij vaal-violet in wordt; daarna in een der twee volgende baden:

100 gr. water.

8 gr. galnotenzuur,

ol",

100 gr. water.

i gr. katsjoe.

5 gr. boriumzuur.

In dit laatste bad verkrijgt de proel" eene lieve bruine lichtteekeningstint.

3u Platinapapier. Dit papier is uiterst gevoelig en vergt dus eene plaat wier de tegenstellingen tusschen wit en zwart krachtig uitkomen.