is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men drukke ai' totdat het beeld zich lichtjes vertoont. Daarna ontwikkele men in een op 70" verwarmd bad, bestaande uit:

3o gr. oxaalzure kali.

100 gr. gedist. water.

en vestige achtereenvolgens in 2 of 3 baden:

i5 cubieke cras. zoutzuur.

1000 water,

tot de geele tinten zuiver wit worden.

Daarna wasschen.

Het eerste bad kan men goed bewaren. De tweede moeten doorgaans ververscht worden, daar zij vaak kleuren.

4" Koolpapicr. Wordt afgedrukt evenals albumien-papier, maar dewijl dit papier zwart ziet kan men moeilijk raden wanneer het genoegzaam afgedrukt is.

Om met zekerheid te werk te gaan heeft men eenen fotometer van doen, waarvan de beschrijv ing hierachter volgt.

Dit papier wordt afgemaakt in verwarmd water op ongeveer 40° en wel op de volgende manier :

Dompel het zwart papier in het lauw water te gelijkertijd met het overzettingspapier, d. i. een velletje papier ertoe voorbereid om de proef op te nemen.

Druk de gelei van het zwart papier tegenaan de blinkende kant van het overzettingspapier. Verwijder de luchtbelletjes. Dat alles moet in het water zelf geschieden. Na zekeren tijd indompeling in het water, die voorts 40° warm moet blijven, zullen de twee velletjes papier losgeraken en het beeld zal op het overzettingspapier staan. Wasch eenige malen goed af in immer verwarmd water.

Dit beeld is onveranderlijk, maar... het staat juist in omgekeerde richting van het natuurlijk beeld, de linksche kant rechts, en omgekeerd, juist als op de plaat, gezien langs de geleikant. Voor landschappen is dat nooit hinderlijk, voor groepen, portretten, misschien wel.

Men kan dat overgezette beeld op dezelfde manier op een