is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ander vel overzettingspapier dragen, dat het beeld weei rechts brengt.

Die bewerkingen behoeven wel met eene zekere handigheid

gedaan worden.

De fotometers voor het koolpapier bestaan uit een metalen doosje waarop een ineenplooiend deksel past van hetzellde metaal en door veren eene zekere drukking op het doosje uitoefent.

In het doosje bevinden zich opeen geplakte velletjes dooischijnend papier, ieder dier velletjes is genummerd, zij zijn op zulke manier tezamen gebracht dat ieder nummer een nieuw velletje papier begint en dus min doorschijnend is als de nummers die meer naar onder liggen. De nummers tellen gewoonlijk van 8 tot 20.

Voor het gebruik legge men een staaltje gevoelig papier tusschen het doosje en het deksel en stelle dit in het licht, tezamen met het drukraam waarin de plaat, met het al te drukken koolpapier, steekt.

Daar het papier van den fotometer doorschijnend is, zullen de nummers ervan beurtelings op het gevoelig papier aidrukken. Als dat nummer leesbaar afgedrukt is, hetwelk voorzien is voor het koolpapier — meestal 14 a 16 — is de blootstelling aan het licht geëindigd.

Dit soort fotometers is slechts eene bijzondere toepassing van het drukraam dus. Men mag ze niet verwarren met de lotometers die men gebruikt om de noodige ontblooting te geven aan de plaat, in de schuildoos van het toestel. I)e beschrijving dezer totonieters gaat dit weik te buiten. 5° De br oomzilverpapier en worden behandeld evenals de platen. Zij zijn gevoelig, zeer gevoelig oi uiterst gevoelig, iets dat de omslag of het instekend bericht aanduidt.

Leg het papier in het drukraam, op de matte kant dei plaat, en tegenaan, het deksel; dit alles in de donkeie werkplaats, verlicht door eene roode lamp. Ontsteek eene gewone kaars. Op 3o cms. afstand, voor eene gewone plaat, zeer gevoelig papier, stel het drukraam, met de plaat naai het licht, 10 seconden bloot.