is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De plaat is te licht cn zonder genoegzame afscheiding tusschen schaduw en licht.

Het beeld is te geel.

Het chloorgoud van uw kleur- en vestigingsbad is uitgeput. Er is te veel onderzwaveligzure soda in uw vestigingsbad.

Het papier krijgt de gewenschte tint niet.

Moet gij die soort papier niet wasschen vooraleer in het bad te dompelen ?

Het chloorgoud is nagenoeg uitgeput. Doe er een snuifje koolzure natron bij.

Het beeld heeft niet lang genoeg in het chloorgoudbad verbleven.

Het papier kleurt ongelijk.

Het goudbad is te koud of te haastig gebruikt geworden vóór de oplossing volledig was.

Uw papier heeft op eene vochtige plaats verbleven.

De afdrukken worden geel, na afwerking, of bij blootstelling in het licht.

Het water moet goed afgewisseld worden. Niet lang genoeg afgewasschen.

Het stijfsel waarmede de proeven opgeplakt geworden zijn, was zuur.

De afdrukken verduisteren na afwerking.

Zij hebben niet lang genoeg in het vestigingsbad gelegen.

Geele of groene vlekken op het papier.

Dit zijn vingervlekken die te voorschijn komen in de voorafgaande wassching of gedurende het kleuren.

Raak nooit de emulsie van uw papier vóór algeheele afwerking.

Het doet zich wel eens voor dat de afdrukken in het midden gevlekt zijn. Dit papier moet heftig gewasschen worden in tamelijk veel en vaak afgewisseld water, vóór het afwerken.

Deze laatstgenoemde vlekken zullen bijna altijd verdwijnen als men het papier een twintigtal minuten in het zonlicht