is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XV. — Toepassingen op Fotografie.

Positief op glas.

Men verkrijgt ccnc positieve plaat op dezellde manier als een positief op broomzilverpapier. Men legt het negatie! in het drukraam, de emulsie naar boven. Tegenaan, en de emulsie naar onder, de plaat; op dewelke men het positief wenscht te hebben. Stel het drukraam bloot aan het licht eener gewone lamp ot keers, gedurende i a 5 seconden, naar gelang de snelheid en de doorschijnendheid van de platen. Ontwikkel zeer lang in een oud bad, en vestig evenals voor een gewoon negatie!.

Er bestaan platen uitsluitend geschikt voor positieve opnamen, het zijn altijd trage platen.

Men kan van de negatieve plaat zeil, eene positieve maken, met ze als volgt te behandelen :

Ontwikkel ze zooals gewoonlijk maar lielst in een hydrochinonbad, spoel ze dan af in regenwater en leg ze op een zwarte doek, in het volle daglicht, totdat de witte tint in eene violetkleurige veranderd zij. Dompel ze dan in het volgende bad :

Water i 1.

Stikstofzuur 2 gr.

Dubbel chroomzure kali 3 gr.

Die platen zijn zeer lijn; een landschap op positieve plaat aan den abat-jour van het avondlicht gehangen, geeft een puik zicht.

Opnamen met behulp van kunstmatig licht.

Opdat men voortreffelijk met kunstmatig licht kunne werken, moet het licht zoo hevig en gelijk mogelijk zijn, schielijk en regelmatig indruk op de plaat uitoelenen, dus.