is toegevoegd aan uw favorieten.

De gouden poort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al wat is, is den mensch onderdaan; al wat wordt is zijn Meester.

30. Slechts door de maten staat de mensch boven het Wordende.

Door meten wordt de eeuwigheid tot Eenheid, het Wordende tot Zijn.

31. De mensch moet zich afwisselend laten Worden en Zijn.

32. Scheppen is Worden.

Schepping is Zijn.

33. Scheppen staat boven den schepper, de schepping onder hem.

34. Om te kunnen scheppen moet men een diep doorleefd voor-Beeld dragen in zijn geest.

35. De man schept de kunst direct, de vrouw schept direct den man, indirect de kunst.

36. De poort tot alle schoonheid is de hartstocht, de liefde, 't vuur, de zon.

37. De woning van de zon is in 't Oosten en in 't Zuiden. Hoe verder de beschaving naar het Westen en het Noorden gaat des te meer zal de Schoonheid vergaan.

38. De ideale scheppingen zijn voorbeeld en doel en kroon der reëele wording.

39. Goethe bedoelde waarschijnlijk dogmatische mystiek toen hij zeide dat mystiek de scholastiek van het hart is. Mystiek is de empirie van het hart.

40. „De mensch is een microcosmos."

De zuiverste empirie begint dus bij den mensch.